polslaska9 marca 2019 r. odbędzie się XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.

Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.

Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni.

Część pisemna, która odbędzie się w dniu 9.03.2019 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Finał odbędzie się w dniu 23.03.2019 r. (sobota).

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zgłaszania się do Sali 309.

 

Program pierwszego dnia Konkursu przedstawia się następująco:
1. Rejestracja uczestników Konkursu: 9.03.2019 r. od 1030 sala 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii. ul. Akademicka 2.
2. Uroczyste otwarcie Konkursu - około godziny 1100 (aula 300 na Wydziale Górnictwa i Geologii).
3. Wykład popularnonaukowy.
4. Część pisemna Konkursu (rozpoczęcie około godziny 1200).

W części pisemnej Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań będzie dotyczyć wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych będzie częściowo wykraczać poza program chemii przewidziany dla liceów ogólnokształcących. Zapoznanie się z zadaniami z poprzednich etapów jest zalecane jako najlepszy sposób przygotowania się do Konkursu. Organizatorzy przewidują możliwość korzystania przez uczestników z własnych materiałów (książki lub notatki, ale nie źrodła elektroniczne).

Zadania z wszystkich dotychczasowych Konkursów są dostępne w Archiwum.

Początek strony