Samorząd uczniowski

Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 polegała
na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3. 

Przewodniczącego i opiekuna SU wybrano w wyniku demokratycznych wyborach, które odbyły
się 27 września 2018 r. Wybory zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu „Samorządy mają głos” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący – Kacper Dzedzej, klasa II TS

 Zastępca – Małgorzata Pawliczek, klasa II TA

Członek zarządu – Hanna Szajner, klasa III TC

Członek zarządu – Aleksandra Pabisiak, klasa III TA

Członek zarządu – Julia Kurpińska, klasa III TA

Członek zarządu – Natalia Mosler, klasa I TC

Członek zarządu – Kamil Szeszko, klasa II TS

Skarbnik – Monika Sztucka, klasa II TA

Opiekunem została Jolanta Hyla.

Zarząd i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania. Spotkania zarządu z przedstawicielami rad klasowych odbywały się w miarę potrzeb.

Priorytetem działań SU w tym roku szkolnym jest zakup szafek ubraniowych dla uczniów.

Podjęte działania:

 • 13 września 2018 - giełda używanych podręczników;
 • zdjęcia klasowe – klas pierwszych;
 • we wrześniu - Przeprowadzono kampanię wyborczą, w ramach której przygotowano gazetkę oraz ogłoszenie informujące o przebiegu kampanii, zorganizowano skrzynkę pytań do kandydatów, debatę z kandydatami na przewodniczącego SU oraz akcję profrekwencyjną;
 • 28 września - Zarząd SU udał się z wizytą do Pani Prezydent Sabiny Nowosielskiej w sprawie obiecanych wiat przystankowych (które zostały zamontowane 29 listopada)
 • Przygotowano laurkę – drzewko szczęścia ze zdjęciami klasowymi oraz życzeniami dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • zorganizowano otrzęsiny klas pierwszych;
 • wystosowano petycje:
 • do dyrektora ZS nr 3 w sprawie skrócenia lekcji w dn. 31.10.2018 i 23.12.2018 r.
 • SU dokonał przydziału zadań poszczególnym klasom (gazetki szkolne, apele, Dni bez śniadania) „Dzień bez śniadania” zrealizowały: klasa IV TB, IV TC, IV TA, III TA, III TB, III TC

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała klasa II TS

 • uaktualniano wpisy na stronie internetowej szkoły, w zakładce „samorząd” oraz fb (powstała grupa Samorząd uczniowski);
 • Zarząd SU współpracuje z rodzicami: na pierwszym zebraniu rodziców, tj. 12 września wystosowano do rodziców prośbę o współpracę w pozyskaniu funduszy na zakup szafek ubraniowych, w czasie pasowania uczniów klas pierwszych przedstawiciele SU przedstawili rodzicom prezentację dotyczącą działań podejmowanych przez SU i kolejny raz poprosili o wsparcie, a w czasie zebrania 21 listopada zbierali pieniądze na szafki;
 • Przewodniczący SU poprowadził apel z okazji: Rozpoczęcia Roku Szkolnego, Ślubowania Klas Pierwszych oraz Dnia Edukacji Narodowej;
 • Przewodniczący wraz z zastępcą poprowadzili Sławięcickie Spotkanie Adwentowe;
 • Zorganizowano mikołajki - każdą klasę odwiedził Mikołaj z prezentami;
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs na najładniejszą bombkę klasową (wygrała klasa I TA), przyozdobiono choinkę przed Izbą Tradycji bombkami klasowymi, zadbano o świąteczny wystrój w Sali SiestaRej i Kawiarence, przekazano życzenia świąteczne dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji oraz wszystkim uczniom i rodzicom na stronie szkoły i fb.
 • Zorganizowano wycieczkę SU do Wrocławia.

Wnioski do dalszej pracy:

 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań na rzecz szkoły;
 • Zachęcić młodzież do śledzenia fb szkolnego i strony internetowej;
 • Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego;
 • Wzmocnić samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność młodzieży, (działania tj. Dzień bez śniadania) aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.

zmTak świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

SU przygotował dla Dyrekcji, nauczycieli, pracowników IMG 7691 zmadnimistracji i obsługi, życzenia, kwiaty i laurkę.

IMG 7688zm

Samorządy mają głos!

Wybory do władz samorządu uczniowskiego 2018

 Protokół wyników wyborów

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja

Adres szkoły: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sławięcicka 79

Osób uprawnionych do głosowania: 304

Głosów oddanych:

w tym:

 • głosów ważnych: 262
 • głosów nieważnych: 0

Głosów ważnych oddanych na:

Lp.

Imiona i nazwiska kandydatów/kandydatek

Liczba oddanych głosów

1.

Aleksandra Pabisiak

95

2.

Kacper Dzedzej

167

Wybory opiekuna SU

Głosów ważnych oddanych na:

Lp.

Imiona i nazwiska kandydatów/kandydatek

Liczba oddanych głosów

1.

Jolanta Hyla

247

 

Przwodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Kacper Dzedzej

Kacper Dzedzej

Giełda podręczników jak zwykle cieszyła się dużym powodzeniem.

41606928 261520754499353 549193052913139712 n41611349 730371420688302 7849755845356158976 n41615287 697860183946741 2355517016116297728 n41703303 235237183817144 5097201207605198848 n

Dzięki intensywnej pracy całego samorządu uczniowskiego zdobyliśmy tytuł Szkoły Demokracji. Mam nadzieję, że i ten nowy rok szkolny będzie obfitował w wiele wydarzeń podejmowanych prze SU. Zapraszam wszystkich uczniów do działania na rzecz całej społeczności szkolnej. Pierwsze spotkanie już 12 września o 10.35 w sali 212. 

demokracja

Początek strony