Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku. – Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Link do komunikatu - pobierz


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku

Link do komunikatu - pobierz

 

Początek strony