Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku. 

Link do komunikatu - pobierz


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku

Link do komunikatu - pobierz


 Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych 2018/2019

Link do komunikatu - pobierz


 Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2018 / 2019 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Link do komunikatu - pobierz

 

Początek strony