Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

przedmiot

Uczniowie przystępujący

Uczniowie, którzy zdali

Procent zdawalności

Język polski

56

56

100%

Matematyka

56

47

83,9%

Język angielski

46

46

100%

Język niemiecki

10

9

90%

 

Zdawalność egzaminu zawodowego (liczba dyplomów)  w roku szkolnym 2018/2019 – absolwenci

Zawód

Uczniowie przystępujący

Uczniowie, którzy zdali

Procent zdawalności

Technik technologii chemicznej

15

14

93,3%

Technik hotelarstwa

27

24

89%

Technik spedytor

7

6

86%

Technik organizacji reklamy

14

8

57%

 

 Początek strony