Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła Powiat Województwo
Liceum Ogólnokształcące  76,9 %   85,9 %       87,8 %
Technikum  82,6 %   82,9 %       77,9 %

Zdawalność egzaminu zawodowego ( liczba dyplomów )  w roku szkolnym 2015/2016 - absolwenci

% dyplomów w szkole   % dyplomów w woj. opolskim, dolnośląskim
Technik ekonomista  100%        88,6%
Technik hotelarstwa  100%        94,2%
Technik spedytor  71%        81,3%
Technik organizacji reklamy  78%        83,4%

Technik technologii chemicznej

 81%    brak kształcenia
Początek strony