tech ochr środ 1

 

Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody. Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Praktyka zawodowa w klasie III i IV ? 4 tygodnie w zakładzie pracy.

 

tech ochr środ 2

 

Egzamin z kwalifikacji:

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w:

-  ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,

- terenowych organach administracji państwowej,

- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

-  miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,

- instytucjach naukowo-badawczych,

- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,

-  centrach edukacji ekologicznej.

 

tech ochr środ 3

 

Osoby z wykształceniem w zawodzie ?technik ochrony środowiska? lub posiadające studia kierunkowe są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia ? nie tylko związane z ochroną środowiska.

 

tech ochr środ 4

Początek strony