PRZYDZIAŁ WYCHOWAWCÓW KLAS

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

I TA (chem.+ fot.)      mgr Renata Pierończyk

I TB (hot.)                        mgr Beata Fedorowicz

I TC (spedytor)          mgr Joanna Nedokis

I TD (spedytor)          mgr Bożena Jagieniak

II TA (chem.)            mgr Joanna Cyba

II TB (hot.)              mgr Helena Jastrzębowska

II TC (fot.+ rekl.)      mgr Agnieszka Majewska

II TS (spedytor)         mgr Ewa Kalus

III TA (chem.)          mgr Anna Kosno

III TB (hot.)             mgr Barbara Worobiec

III TC (fot.+ rekl.)     mgr Justyna Wrona

IV TA (chem.)          mgr Agnieszka Wójtowicz

IV TB (hot.)             mgr Regina Hajduk

IV TC (sped.+ rekl.)   mgr Bożena Strzelec

Początek strony