Podkategorie:
Aktualności

Nasze laboratorium

 Jeśli lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas!

Kwalifikacje:

CHM.02. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

 

labor azoty

zak 1

 

 

 

Nauczysz się:

 - obsługiwać aparaty i urządzenia w zakładach przemysłu chemicznego

- prowadzić procesy we wszystkich fazach produkcji

- obsługiwać, nadzorować i kontrolować pracę  aparatów i urządzeń

- oceniać stan techniczny aparatów i urządzeń

- wykonywać projekty technologiczne

- prowadzić dokumentację pracy.

 W trakcie nauki będziesz mógł samodzielnie prowadzić analizy w laboratoriach szkolnych, badawczych oraz przemysłowych firm i zakładów branży chemicznej naszego powiatu.

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy pozwolą ci zapoznać się z funkcjonowaniem instalacji przemysłu chemicznego.

chem1.jpg

Możliwości zatrudnienia:   
- w zakładach przemysłu syntez organicznych i nieorganicznych
- w rafineriach ropy naftowej i wytwórniach olefin
- w zakładach przemysłu gumowego i oczyszczania gazu ziemnego
- w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych
- w zakładach przemysłu farmaceutycznego, farb i lakierów
- w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
- w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych
- w instytutach naukowo-badawczych.
 Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwi ci kontynuowanie edukacji na wyższych uczelniach.

 

chem2.jpg

Przeciwwskazania zdrowotne:
Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik technologii chemicznej.
Kandydat do technikum nie powinien posiadać przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi i na wysokości.
Program pomocy materialnej oferowanej przez firmy przemysłu chemicznego  zakłada motywacyjne stypendia dla najlepszych uczniów oraz system wsparcia dla uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Praktyka3

 

Praktyka2

Początek strony