Podkategorie:
Aktualności

Nasze laboratorium

 Jeśli lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas!

Kwalifikacje:

CHM.02. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

 

Informator dotyczący nowego egzaminu zawodowego znajdziesz na stronie www.cke.edu.pl

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

  

 

labor azoty

zak 1

Nauczysz się:

 - obsługiwać aparaty i urządzenia w zakładach przemysłu chemicznego

- prowadzić procesy we wszystkich fazach produkcji

- obsługiwać, nadzorować i kontrolować pracę  aparatów i urządzeń

- oceniać stan techniczny aparatów i urządzeń

- wykonywać projekty technologiczne

- prowadzić dokumentację pracy.

 W trakcie nauki będziesz mógł samodzielnie prowadzić analizy w laboratoriach szkolnych, badawczych oraz przemysłowych firm i zakładów branży chemicznej naszego powiatu.

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy pozwolą ci zapoznać się z funkcjonowaniem instalacji przemysłu chemicznego.

 

zak azot1

zak 2

 

Możliwości zatrudnienia:

 - w zakładach przemysłu syntez organicznych i nieorganicznych

- w rafineriach ropy naftowej i wytwórniach olefin

- w zakładach przemysłu gumowego i oczyszczania gazu ziemnego

- w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych

- w zakładach przemysłu farmaceutycznego, farb i lakierów

- w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

- w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych

- w instytutach naukowo-badawczych.

LOGO AZOT

Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwi ci kontynuowanie edukacji na wyższych uczelniach.

 Przeciwwskazania zdrowotne:

Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik technologii chemicznej.

Kandydat do technikum nie powinien posiadać przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi i na wysokości.

 Program pomocy materialnej oferowanej przez firmy przemysłu chemiczneg  zakłada motywacyjne stypendia dla najlepszych uczniów oraz system wsparcia dla uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

logo3firmy

Początek strony