KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r.

  1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

  1. Ślubowanie klas I 07.10.2020 r.

  1. Ferie zimowe 18.01.2021 r. - 31.01.2021 r.

  1. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.

  1. I półrocze – 01.09.2020 r. – 16.01.2021 r.

  1. II półrocze – 01.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

  1. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

w szkołach ponadgimnazjalnych 30.04.2021 r.

  1. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021 r.

Początek strony