KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 r.
  1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r. - 31.12.2021 r.
  1. Ślubowanie klas I 06.10.2021 r.
  1. Ferie zimowe 31.01.2022 r. - 13.02.2022 r.
  1. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. - 19.04.2022 r.
  1. I półrocze – 01.09.2021 r. – 31.12.2021 r. – klasy maturalne

01.09.2021 r. – 30.01.2022 r. – pozostałe klasy

  1. II półrocze - 01.01.2022 r. – 29.04.2022 r. – klasy maturalne

14.02.2022 r. – 24.06.2022 r. – pozostałe klasy

  1. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 29.04.2022 r.

w szkołach ponadgimnazjalnych                                  

  1. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   24.06.2022 r.
Początek strony