Nazwisko i imię

Przedmiot

Bajer Beata

przedmioty zawodowe, strzelectwo sportowe, przedsiębiorczość

Bialik Klaudiusz

przedmioty zawodowe

Bryłka Grażyna

język polski

Bytomski Andrzej

chemia

Ceglarska Lilianna

przedmioty zawodowe

Ciosk – Rawluk Urszula

chemia, przedmioty zawodowe

Cyba Joanna

język niemiecki

Dworaczek Renata

biologia

Falba Beata

matematyka, geografia, informatyka, przedmioty zawodowe

Fedorowicz Beata

przedmioty zawodowe

Foremniak – Szenko Aneta

przedmioty zawodowe

Hajduk Regina

język niemiecki, przedmioty zawodowe, nauczyciel bibliotekarz

Hyla Jolanta

wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, doradca zawodowy, muzyka, przedsiębiorczość

Hyż-Kaczmarek Agnieszka

wychowanie fizyczne, nauczyciel bibliotekarz

Jagieniak Bożena

fizyka, przedmioty zawodowe

Jastrzębowska Helena

język angielski

Jaworska – Szostak Aleksandra

język polski, oligofrenopedagogika

Kacperak Patrycja

język niemiecki

Kalus Ewa

geografia

Kania Adam

dyrektor szkoły,

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

Kosno Anna

matematyka

Kubica – Gabrysch Irma

chemia, przedmioty zawodowe

Kupka Szymon

wychowanie fizyczne, biologia

Kurzaj Joachim

religia

Ledwig Anna

chemia, przedmioty zawodowe

Lipok Beata

wice dyrektor szkoły,

matematyka, informatyka

Łozińska Magdalena

fizyka

Majewska Agnieszka

język polski, przedmioty zawodowe

Napieracz Dawid

edukacja dla bezpieczeństwa

Nedokis Joanna

historia,
edukacja dla bezpieczeństwa

Pawełek Grzegorz

przedmioty „mundurowe”

Pierończyk Renata

matematyka, informatyka, kierownik szkolenia praktycznego

Rawluk Zbigniew

chemia, przedmioty zawodowe

Sadyk Karolina

wychowanie fizyczne

Spadło Maria

język angielski

Strzelec Bożena

przedmioty zawodowe

Tokarczyk Piotr

wychowanie fizyczne

Warner Renata

pedagog

Wieczorek Mateusz

religia

Wilusz Eliza

przedmioty zawodowe

Worobiec Barbara

język angielski

Wójcik Wojciech

wychowanie fizyczne

Wrona Justyna

język angielski

Wójtowicz Agnieszka

język polski, wiedza o kulturze

Zarzycki Tomasz

przedmioty „mundurowe”

Początek strony