Zebrania Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022

 

15.09.2021 r.     - Spotkanie dyrekcji, wychowawców klas I z rodzicami w auli   szkolnej

                         - Spotkanie dyrekcji z uczniami i rodzicami  klas maturalnych

    - Spotkanie dyrekcji z uczniami i rodzicami klas III po gimnazjum         

- Spotkanie wychowawców pozostałych klas z rodzicami

- Omówienie procedur dotyczących nowego roku szkolnego   

- Omówienie zasad oceniania, frekwencji uczniów podczas zajęć stacjonarnych i on line

 

24.11.2021 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach za
I półrocze w klasach maturalnych

 

05.01.2022 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach za
I półrocze w pozostałych klasach

 

23.03.2022 r. Wywiadówka śródokresowa oraz o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych.

 

25.05.2022 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach końcowych.

Początek strony