Zebrania Rodziców 2018-2019

 

12.09.2018 r. a) Spotkanie dyrekcji,  wychowawców klas I
  z rodzicami w auli szkolnej

  1. b) Spotkanie z wychowawcami klas, nauczycielami.

Omówienie kryteriów oceniania, regulaminów egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wybór trójek klasowych oraz przekazanie innych informacji uznanych za ważne.

 

24.10.2018 r.  Wywiadówka sródokresowa.

21.11.2018 r.  Wywiadówka informacyjna o przewidywanych

                          ocenach na I półrocze.

09.01.2019 r.   Wywiadówka podsumowująca I półrocze nauki.

20.03.2019 r.   Wywiadówka sródokresowa oraz o przewidywanych

                         ocenach końcowych w klasach maturalnych.

 

22.05.2019 r.   Wywiadówka informacyjna o przewidywanych

                         ocenach końcowych.

Początek strony