Zebrania Rodziców

16.09.2020 r. - Spotkanie dyrekcji, wychowawców klas I z rodzicami w auli szkolnej

- Spotkanie z wychowawcami klas, nauczycielami.

- Spotkanie wychowawców pozostałych klas z rodzicami

- Omówienie procedur dotyczących nowego roku szkolnego opracowanych na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

- Omówienie zasad oceniania, frekwencji uczniów podczas zajęć stacjonarnych i on line

16.12.2020 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach za
I półrocze.

07.04.2021 r. Wywiadówka śródokresowa oraz o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych.

26.05.2021 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach końcowych.

Początek strony