Zebrania Rodziców 2017-2018

13.09.2017 r. a) Spotkanie dyrekcji, wychowawców klas I
z rodzicami w auli szkolnej

b) Spotkanie z wychowawcami klas, nauczycielami.

Omówienie kryteriów oceniania, regulaminów egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wybór trójek klasowych oraz przekazanie innych informacji uznanych za ważne.

25.10.2017 r. Wywiadówka sródokresowa.

22.11.2017 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych

ocenach na I półrocze.

10.01.2018 r. Wywiadówka podsumowująca I półrocze nauki.

21.03.2018r. Wywiadówka sródokresowa oraz o przewidywanych

ocenach końcowych w klasach maturalnych.

23.05.2018 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych

ocenach końcowych.Początek strony