straż1

Aktualności

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yjU47iJJmWo - wywiad z przedstawicielami służb mundurowych. Policjant, strażak, żołnierz – oto nasze propozycje.

 mundurc3b3wka31

TECHNIK SPEDYTOR  -  KLASA MUNDUROWA

 Technik spedytor  „mundurowy”  będzie specjalistą z  zakresu organizacji transportu przygotowanym dodatkowo do pracy w służbach mundurowych.

Wszystkie służby mundurowe  (w tym wojsko, policja, straż) potrzebują dobrze zorganizowanego transportu. Uczniowie przede wszystkim zdobywają konkretny zawód, a ponadto uczą się wojskowego drylu, który doceniany jest przez pracodawców.

 GŁÓWNE CELE:

 • poznanie przez uczniów pracy policjanta, żołnierza zawodowego i strażaka oraz przygotowanie do tego zawodu;
 • przygotowanie uczniów do egzaminów na uczelnie resortowe;
 • lepszy start w zdobyciu innych zawodów np.: ratownika medycznego, strażnika miejskiego
  i pracy w służbie więziennej, celnej i w agencjach ochrony.

 KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE - teoretyczne i praktyczne

 • Podstawowe szkolenie służb mundurowych” prowadzone jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez specjalistów zawodowców – policjanta i żołnierza.
 • Kadeci zdobywają wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby żołnierza, policjanta i strażaka. Przechodzą szkolenie obywatelskie i bojowe. Opanowują umiejętności w zakresie musztry, samoobrony, terenoznawstwa, pierwszej pomocy medycznej i strzelectwa.
 • 30707016 1847520808632321 1843660019418005504 n  prelekcja 4

 WYJAZDY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE

Uczniowie wyjeżdżają na  zajęcia praktyczne lub teoretyczne do: 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, Jednostki Ratowniczej „Blachownia” i OSP Sławięcice,  Zakładu Karnego.

Pomagają w akcjach organizowanych przez policję i straż np. akcja” Znicz”.

 wojsko straż2

znicz areszt 1

OBOZY

Dla kadetów organizowane są obozy szkoleniowe przez profesjonalną firmę http://kadetpl.edu.pl/ . Po odbytym szkoleniu uczniowie otrzymują CERTYFIKATY o konkretnie nabytych umiejętnościach, które mogą mieć wpływ na wyniki procesu rekrutacji do służb mundurowych, w którym za posiadanie tych umiejętności nadaje się dodatkowe punkty. https://www.facebook.com/zs3kk/videos/1641906669286370/

IMG 20180916 180259 HDRIMG 20180917 163557

KURSY

W trakcie nauki będzie można zdobyć patent strzelecki, certyfikat kursu pierwszej pomocy, a nawet ratownika wodnego, płetwonurka i inne w zależności od zainteresowań uczniów.

MUNDURY

Po pierwszym semestrze nauki odbywa się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktu mianowania na KADETA. Uczniowie tej klasy uczęszczają w określonych dniach nauki w obowiązkowych mundurach.

Mundur wyrabia dyscyplinę, uczy szacunku dla historii, symboli narodowych i pozostałych wartości patriotycznych.

 kadeci 1

WSPÓŁPRACA

Szkoła współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Uniwersytetem Opolskim, Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskową Komendą Uzupełnień, 10 Opolską Brygadą Logistyczną, Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Jednostką Ratowniczą „Blachownia” i Ochotniczą Strażą Pożarną „Sławięcice” oraz Zakładem Karnym w Kędzierzynie-Koźlu.

 NAUKA W KLASIE MUNDUROWEJ ZAPEWNI:

 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • sprawność organizacyjną,
 • pewność siebie,
 • samodyscyplinę,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • sprawność fizyczną,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.
 • umiejętności strzeleckie,
 • poznanie podstaw samoobrony,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • aktywne uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach
 • lepszy start w zdobyciu zawodu: policjanta, strażaka, żołnierza, ratownika medycznego, strażnika miejskiego i pracy w służbie więziennej, celnej i w agencjach ochrony

  10 lob 8 33137342 1884232344961167 564750816028655616 n 33313910 1884231748294560 7121073527867834368 n1

Uwaga!

Uczniowie, którzy ukończą szkolenie policyjne, przy postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w policji otrzymają 2 punkty i dodatkowo 4, jeśli ukończą kurs np. ratownika wodnego.

Po odbyciu szkolenia wojskowego absolwenci mogą liczyć na pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej.

WYMAGANIA

Rekrutacja do szkoły będzie się odbywać na zasadzie ogólnej dostępności, jednak brane będą pod uwagę wymagania dodatkowe, tj:

- co najmniej poprawna ocena z zachowania,

- dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów i ósmoklasistów do podjęcia nauki w technikum z dodatkowymi zajęciami policyjnymi, wojskowymi i strażackimi.

Nasza szkoła posiada duże doświadczenie w prowadzeniu klas mundurowych.

10 lat temu byliśmy pierwszą placówką w województwie, w której utworzono klasę policyjną.

Filmiki z udziałem naszych  klas policyjnych:

https://www.youtube.com/watch?v=__4ZsUPeR7o

https://www.youtube.com/watch?v=WmNBTQOkbKc

https://www.youtube.com/watch?v=SOLZxZ_xQLg

https://www.youtube.com/watch?v=2U_9jRZrR_w

https://www.youtube.com/watch?v=lHlH8tnLubA

https://www.youtube.com/watch?v=AOWA_aba-Q8

https://www.youtube.com/watch?v=sSkq6pBk1Lo

https://www.youtube.com/watch?v=N-gGdkTCXWc

https://www.youtube.com/watch?v=o5u0apt4lU4

             


KLASY POLICYJNE

 

absolwenci 2012

Absolwenci 2012

klasa Beaty 2

Absolwenci 2013

klasa Joli 3

Absolwenci 2014

klasa 1Agi

Absolwenci 2015

s2014.7

Absolwenci 2016

 5s.6

Absolwenci 2017

 

Tak było i jest, a może być jeszcze lepiej!

 W procesie nauczania urozmaicono kształcenie poprzez rożne formy zajęć:

 Lekcje z policjantami czynnymi zawodowo: zadania i historia policji, prawo karne i wykroczeń z panią podkomisarz Magdaleną Pławiak-Woda i podkom. Magdaleną Nakoneczną, podstawy samoobrony z panem aspirantem Tomaszem Zarzyckim, prawo drogowe i zasady posługiwania się bronią palną z panem aspirantem sztabowym Arturem Sielskim.

   podkomisarz phoca thumb l paka3 sam2 15.nauka o broni musztra 1 

 Nasi uczniowie „sokole oko” ćwiczą na strzelnicy pod kierunkiem pani Beaty Bajer i odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 Nowy nabytek mistrzowie strzelnica  13 strzelnica 2

Do testów sprawnościowych młodzież przygotowywana jest przez wuefistów, którzy rozszerzają formy zajęć fizycznych m.in. poprzez kajakarstwo, narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo. Natomiast wychowawcy corocznie organizują obozy kondycyjne np. do Głuchołaz, Borowian, Szklarskiej Poręby i Złotego Stoku.

       39 a obóz kond karate 1 34 a obóz kond na stoku l2 obóz19 obóz3 obóz15 na kłodnicy

Aby przybliżyć pracę policjanta organizowane są wyjazdy zawodoznawcze do: Komendy Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej w Warszawie, Laboratorium Kryminalistycznego, Szkoły Policji w Katowicach i Policyjnej Izby Dziecka.

 kwp1 kwp3  kwp7 l4     wars5     kl.2 szk. policji 4 szk. policji 5 szk. policji 6 szk. policji 7

Pierwsze szlify pracy w terenie kadeci pobierają w akcjach: „Znicz” i „Stop 18”, a w Ochotniczym Hufcu Pracy prowadzą pogadanki profilaktyczne.

 1.klasa   9ulica 10 festyn policja 1 4 4 akcja 3 klasa policyjna w szkole

Pragniemy, aby nasza młodzież poznała nie tylko pracę policjanta, ale również inne zawody z całego spectrum tzw. służb mundurowych i organizacji ratowniczych. Tak więc poznają pracę: strażnika miejskiego i więziennego, strażaka, żołnierza i ratownika medycznego.

         26 a wojsko straz2 straż m 16 a straż woj6 woj9 areszt.2jpg areszt.3jpg wiezienie2 szk. policji 3

Kształtujemy także postawę obywatelską poprzez wycieczki do: Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego, Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sejmu i Kancelarii Prezydenta i Premiera.

    sąd1 UM2 wars18 DSCF3338 wars17 wars10 wars6 UM 5 UM 3

Naszym celem jest nie tylko przygotowanie młodzieży do matury, ale także pobudzenie jej do aktywnego uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, które dają uczniowi wsparcie dla jego wszechstronnego rozwoju. Nasi kadeci chętnie promują szkołę poprzez pokazy musztry i występy artystyczne na różnych festynach i uroczystościach. Biorą udział w konkursach i olimpiadach.

       11 festyn 8 17 41696 DSC06838 640x480 400x300 DSC06848 640x480 400x300 miko9a

 winner 2015 Monika i Maja DSC06125a musztra 2jpg  SAM 2029 

Elementem wyróżniającym naszych wychowanków jest mundur, który zakładają po raz pierwszy na uroczyste „Ślubowanie Klasy Policyjnej”.

   slubowanie2 mundur 2

mun 16 m m straż

Udział w proponowanych zajęciach zaspokaja potrzebę poczucia własnej wartości. Młodzi ludzie przełamują barierę strachu, uczą się kontaktu z innymi ludźmi, a zarazem mają możliwość zdobycia bardzo ważnych umiejętności ratujących ludzkie życie.

   20 a pierwsza pomoc nysa4 phoca thumb l nysa3 1 pomoc

Wszystkie zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z podstawą programową i porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do nauczania treści programowych z zakresu problematyki służby policyjnej zawartym w dniu 21.01.2011 roku pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja i Komendą Powiatową Policji pod patronatem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


 

  Prawa i obowiązki uczniów klasy policyjnej

Uczniowie klasy policyjnej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków co pozostali uczniowie naszej szkoły. Ponadto, każdy uczeń klasy mundurowej

ma prawo:

 • używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego kadeta,
 • noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
 • złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu Kadetów,
 • do mianowania na kolejne wyższe stopnie w korpusie kadetów, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni,
 • otrzymania po spełnieniu kryteriów i ukończeniu szkolenia tytułu honorowego
 • „KADET DYPLOMOWANY” wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenie.

 ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności swojej specjalności,
 • poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
 • czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo - obronnym,
 •  godnego zachowania się i reprezentowania Szkoły i Służby Policyjnej, w której barwach występuje.

 Zasady umundurowania:

 • Wprowadzenie umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem i podniesienie świadomości i postaw patriotycznych,
 • Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klasy policyjnej,
 • W skład umundurowania wchodzi: niebieska koszula, krawat i czarne spodnie, spódnica, buty czarne lub granatowe bez ozdób – klasyczne; na lekcje wf - u czarny strój,
 • Umundurowanie noszone jest na terenie szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora dniach nauki – poniedziałek i środa, na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach oraz podczas wyjść poza teren szkoły, wyjazdów lub zawodów sportowych i obronnych,
 • Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny,
 • Każdorazowy brak przewidzianego Regulaminem umundurowania w wyznaczonych przez Dyrektora dniach, zostanie odnotowany w dzienniku szkolnym. Notoryczne uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

 

Początek strony