polslaska29 lutego 2020 r. odbędzie się XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.

Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.
Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Finał odbędzie się w dniu 14.03.2020 r. (sobota).

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zgłaszania się do sali 309.

 

Program pierwszego dnia Konkursu przedstawia się następująco:
1. Rejestracja uczestników Konkursu: 29.02.2020 r. od 1030 sala 300 w budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej ul. Akademicka 2.
2. Uroczyste otwarcie Konkursu - około godziny 1100 (aula 300 na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
3. Wykład popularnonaukowy.
4. Część pisemna Konkursu (rozpoczęcie około godziny 1200).

W części pisemnej Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań będzie dotyczyć wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych będzie częściowo wykraczać poza program chemii przewidziany dla liceów ogólnokształcących. Zapoznanie się z zadaniami z poprzednich etapów jest zalecane jako najlepszy sposób przygotowania się do Konkursu. Organizatorzy przewidują możliwość korzystania przez uczestników z własnych materiałów (książki lub notatki, ale nie źrodła elektroniczne).

Początek strony