TomekTomasz Niederfeld – uczeń  klasy II TA został FINALISTĄ etapu ogólnopolskiego  XLV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B.

Zawody ogólnopolskie rozegrane zostały w dniach 31 maja - 02 czerwca 2019 r. w Koszalinie.
Podczas trzydniowych zmagań uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa patentowego, wykazać się wiedzą z zakresu historii wynalazczości oraz praktycznego zastosowania przepisów prawa patentowego.

Tomek  wchodził w skład  3 osobowej drużyny reprezentującej okręg opolski razem z 2 uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy również zostali finalistami.
Tytuł finalisty oznacza, że uczniowie są zwolnieni z części pisemnych poszczególnych kwalifikacji w swoich zawodach i otrzymują z egzaminu 100% punktów.

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do uczestnictwa w olimpiadzie!

 

 

Tomek

Tomek1

Początek strony