Corocznie Polski Czerwony Krzyż przeprowadza w całej Polsce konkursy i olimpiady.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu oraz Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

promocja zdrowiaOgólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Celem olimpiady jest

wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
- prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
- inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

polksiezycOgólnopolska Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK
Celem olimpiady jest:

- promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
- promocja działań i kampanii PCK na rzecz potrzebujących;
- rozbudzanie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności;
- pogłębianie wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy.

Olimpiady te są przedsięwzięciem wieloetapowym, obejmują następujące szczeble: szkolny, rejonowy, wojewódzki i krajowy i przeznaczone są dla uczniów z terenu całego kraju.

 

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat godnie reprezentują szkołę i powiat w obu konkursach.

- 13 grudnia 2019 r. w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXVIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowali: uczennica klasy II TA Sabina Wieczorek oraz uczniowie klasy II TA: Mateusz Grylak i Michael Musioł. Michael zajął po dogrywce 4 miejsce w powiecie;

- 12 marca 2019 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowały: Aneta Turyńska, Aleksandra Pabisiak, Agata Turyńska z klasy III TA zajmując odpowiednio: X, V i IV  miejsce w powiecie;

 - 12 grudnia 2018 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowali uczennica klasy III TA Karolina Lewald zajmując odpowiednio 7 miejsce w powiecie; 

 - 12 czerwca 2018 w Opolu odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę i jednocześnie powiat reprezentowała: Aneta Turyńska z klasy II TA zajmując: IV  miejsce w województwie;

- 24 kwietnia 2018 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowały: Aneta Turyńska, Aleksandra Pabisiak, Agata Turyńska z klasy II TA zajmując odpowiednio: I, II i IV  miejsce w powiecie. Aneta Turyńska będzie reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim w Opolu;

- 15 grudnia 2017 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXVI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II TA: Julia Czarnecka, Rafał Jewtuch oraz Karolina Lewald zajmując odpowiednio 5, 7 i 8 miejsce w powiecie; 

- 26 maja 2017 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowała Katarzyna Tarasek, która zajęła III miejsce w powiecie;

- 19 grudnia 2016 w auli II LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowały Sandra Franecki i Oliwia Gowin z klasy III TA. Sandra Franecki zajęła 5 miejsce, a Oliwia Gowin 7 miejsce.

- 7 czerwca 2016 w auli II LO w Opolu odbył się etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Nasz powiat reprezentowała Katarzyna Tarasek, która zajęła III miejsce w województwie;

 

 - 23 maja 2016 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Katarzyna Tarasek i Dominik Głuszek. Kasia zajęła I miejsce, a Dominik V miejsce;

 

Osiągnięcia naszych uczniów w olimpiadach PCK w ubiegłych latach:

- 25 maja 2015 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Karolina Kasiborska, Katarzyna Tarasek, Angelika Pietrzak i Dominik Głuszek zajmując IV i V miejsce;

 - 8 stycznia 2015 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowały Anna Kapłon i Anna Tyrała z klasy IV TES. Anna Kapłon zajęła 2 miejsce, a Anna Tyrała  3 miejsce.

 - 21 maja 2014 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowały Anna Tyrała i Anna Kapłon z klasy III TES zajmując IV i V miejsce;

- 13 grudnia 2013 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowały Anna Kapłon i Anna Tyrała z klasy III TES. Anna Tyrała uzyskała 27 pkt/30pkt  zajmując tym samym 3 miejsce.

  - 25 maja 2013 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy  Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu PCK. Naszą szkołę reprezentowały Anna Kapłon z klasy II TES i Krzysztof Kamiński z klasy II LOP

- 10 grudnia 2012 w auli I LO w Kędzierzynie-Koźlu odbył się etap rejonowy XXI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowały Anna Kapłon i Anna Tyrała z klasy II TES. Anna Tyrała uzyskała 28 pkt/30pkt  zajmując tym samym 2 miejsce.

 - 21 maja 2012 w II LOw Kędzierzynie-Koźlu etap rejonowy "Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu" Polskiego Czerwonego Krzyża. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I TES: Anna Tyrała i Anna Kapłon, zajmując V i VIII miejsce.

- 13 grudnia 2011 w PG nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu etap rejonowy "Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.  Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy II THO: Paulina Trojan.

- 11 maja 2011 w PG nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu etap rejonowy "Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu" Polskiego Czerwonego Krzyża.  Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy I THO: Paulina Trojan.

- 7 grudnia 2010 w auli naszej szkoły odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.  Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Michał Matysiak, Mateusz Knurowski, Mirosław Hochel, Mateusz Sojka i Katarzyna Świderska.

- 21 kwietnia 2010 odbyły się w naszej szkole etapy rejonowe olimpiad PCK.  W "Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu" naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Katarzyna Jarosz i Magdalena Łyko.

- 8 grudnia 2009 w auli naszej szkoły odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.  Największą ilość punktów wśród uczniów naszej szkoły uzyskali: Krzysztof Bieniek i Mariola Krasówka.

- 4 grudnia 2009 w naszej szkole odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocja Zdrowego Stylu Życia. Do etapu rejonowego olimpiady zakwalifikowali się: Krzysztof Bieniek - klasa I TOR, Mirosława Skoczka - klasa I LOP, Dominika Zięcina - klasa I LOP, Mariola Krasówka - klasa III THA.

- 2 czerwca 2009 w Opolu odbył się etap wojewódzki  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Naszą szkołę godnie reprezentowały: Magdalena Łyko i Katarzyna Jarosz zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce uczestników.

- 30 marca 2009 odbyły się w naszej szkole etapy rejonowe olimpiad PCK. W Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu' dla szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła - Katarzyna Jarosz - klasa I TH;  III miejsce - Magdalena Łyko - klasa I LO.
- 22 października 2008 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocja Zdrowego Stylu Życia. Do etapu rejonowego olimpiady zakwalifikowali się: Magdalena Duk - klasa II THA, Emilia Bruszewska - klasa II THA, Mariola Krasówka - klasa II THA, Katarzyna Bodynek - klasa II TS.

- 16 listopada 2007 w auli naszej szkoły odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród uczniów szkół średnich  II miejsce zajęła - Mariola Krasówka.

- 9 listopada 2007 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Spośród uczestników do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie naszej szkoły:
Michał Tołoczko - klasa ITHA, Magdalenia Grzesik - klasa I LO, Mariola Krasówka - klasa I THA.

- 31 maja 2007 w Opolu odbył się etap wojewódzki konkursów PCK. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
- w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia  Kamila Łaszek,
- w Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu Kamil Sosnowski.

- 13 kwietnia 2007 odbyły się w auli naszej szkoły etapy rejonowe konkursów PCK. Spośród uczniów naszej szkoły, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 3 uczniów:
- Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu I miejsce: Seweryn Gralak; II miejsce: Kamil Sosnowski;
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia I miejsce: Kamila Łaszek - PG nr 8.

- 8 czerwca 2006 w Opolu odbył się wojewódzki etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Uczennica naszej szkoły Natalia Palt uzyskała 75pkt/100.

- 24 maja 2006 w auli naszej szkoły zostały przeprowadzone Etapy Rejonowe XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK oraz I Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.
Uczennica naszej szkoły  Natalia Palt zajęła I miejsce  w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

- kwiecień 2002 udział uczennicy naszej szkoły  Katarzyny Piotrowskiej w etapie centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Warszawie.

Początek strony