znak MPPMistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

organizowane są dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Startują w nich pięcioosobowe zespoły, które w trakcie mistrzostw udzielają pierwszej pomocy na stacjach - specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw wypadkach i innych zdarzeniach. Na stacjach przygotowywane są charakteryzacje przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów.

Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież w czasie roku szkolnego stale przygotowuje się do startu w mistrzostwach. W tym celu prowadzone są ćwiczenia, szkolenia itd. w szkołach oraz na zajęciach pozaszkolnych.

 Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie. Od kilku lat drużyna naszej szkoły, wśród zespołów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu, zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, zdobywając corocznie Puchar Starosty.

 

26 kwietnia 2018 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła V miejsce w powiecie.

W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

- Gabriel Kamiński - klasa II TA

- Iwona Jewtuch - klasa II TA

- Rafał Jewtuch - klasa II TA

- Natalia Urbaniak - klasa I TC

- Kacper Gall - klasa I TA

 27 kwietnia 2017 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła III miejsce w powiecie.

W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

- Gabriel Kamiński - klasa I TA

- Sara Widomska - klasa III TA

- Szymon Gorki - klasa III TA

- Piotr Prokop - klasa III TA

- Martyna Sofińska - klasa III TA

26 kwietnia 2016 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce w powiecie.

W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

- Bartosz Kaczmarek - klasa II TB

- Artur Fiur - klasa II TA

- Szymon Gorki - klasa II TA

- Piotr Prokop - klasa II TA

- Martyna Sofińska - klasa II TA

27 kwietnia 2015 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła III miejsce w powiecie.

W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

- Mateusz Prorok - klasa II A

- Betina Wąsik - klasa II TA

- Agata Drechsler - klasa II TA

- Jacek Kamys - klasa II TA

- Bartosz Kaczmarek - klasa I TB

Osiągnięcia uczniów ZS Nr 3 w MPP w ubiegłych latach:

14 kwietnia 2014 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła V miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Joanna Baar- klasa II LOP, Sonia Brandenburg - klasa II LOP, Aleksandra Mzyk - klasa II LOP, Mateusz Prorok - klasa I TA, Jacek Kamys - klasa I TA

24 kwietnia 2013 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła IV miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Joanna Baar- klasa I LOP, Sonia Brandenburg - klasa I LOP, Amanda Fulczyk - klasa I LOP, Dorota Luber - klasa I LOP, Krzysztof Kamiński - klasa I LOP,

24 kwietnia 2012 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła V miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Paweł Orłowski - klasa II LOP, Paweł Kozak - klasa II LOP, Patryk Sieński - klasa II LOP, Paulina Dziczkaniec - klasa II LOP, Dominika Poślad - klasa II LOP.

20 kwietnia 2011 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Anna Kochet - klasa IV FA, Agata Harnasz - klasa III LO, Szymon Lesik - klasa IV TS, Elżbieta Piontek - klasa II LOP, Patryk Rakowski - klasa II TOR.

19 kwietnia 2010 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Anna Kochet - klasa III FA, Magdalena Łyko - klasa II LO, Agata Harnasz - klasa II LO, Szymon Lesik - klasa III TS, Patryk Rakowski - klasa I LOP, (grupę rezerwową stanowli: Elżbieta Piontek i Marcin Kret).

20 kwietnia 2009 drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Borys Bartczak - klasa III LS, Magdalena Łyko - klasa I LO, Agata Harnasz - klasa I LO, Agata Szwamel - klasa III LS, Szymon Lesik - klasa II TS. (grupę rezerwową stanowli: Katarzyna Jarosz-I TH i Anna Kochet-II FA).

24 kwietnia 2008 roku drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła III miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Borys Bartczak - klasa II LS, Katarzyna Fabisz - klasa II LOA, Sabina Tomanek - klasa II LOA, Agata Szwamel - klasa II LS, Anna Kochet - klasa I FA.

25 kwietnia 2007 roku drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Borys Bartczak, Magdalena Janocha, Agnieszka Obrycka, Agata Szwamel.

27 kwietnia 2006 roku drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła III miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie:

Magdalena Janocha, Jolanta Lach, Agnieszka Obrycka, Marcin Izaak.

Początek strony