hdk1Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, że w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2, w roku szkolnym 2020/2021 do prowadzenia akcji poboru krwi zostały wytypowane na terenie Kędzierzyna-Koźla trzy szkoły, w których odbywać się będzie mobilny pobór krwi w specjalnie przystosowanych do tego celu autobusach – krwiobusach.

Terminarz akcji przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7, termin poboru - 19.11.2020 r.

2. II Liceum Ogólnokształcące, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 19, termin poboru - 5.11.2020 r.

3. Zespół Szkół nr 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 2, termin poboru - 26.11.2020 r.

4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle - 17.11.2020 r.


Ponadto krew można oddawać w Terenowym Oddziale w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Koszykowa 5B, tel. (77) 4849694, w terminach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 11.30 (rejestracja do godz. 11.00).

Ponieważ w tym roku szkolnym nasza szkoła bierze po raz kolejny udział w akcji „Młoda Krew Ratuje Życie” prosimy wszystkich krwiodawców o pobieranie imiennych zaświadczeń w punktach poboru krwi i przekazywanie ich do opiekuna SK PCK pani Beaty Bajer – sala 106. Umożliwi nam to prowadzenie statystyki ilości oddanej krwi przez uczniów i pracowników szkoły oraz udział w tegorocznej akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”.

 

Początek strony