RKOW środę 16 paździenika 2019 r. o godzinie 12.00 w całym kraju odbyła się już trzecia edycja akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym dniu przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.

Bicie rekordu polega na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalnie do tego przygotowanym manekinie. Uczniowie utrzymywali funkcje życiowe kilkunastu fantomów przez 30 minut.

Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży jak ważne jest ratowanie ludzkiego życia oraz popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Czy udało się pobić rekord? Dowiemy się o tym od organizatora - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po zebraniu danych z całej Polski.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Magdalena Bocheńska, Mateusz Grylak, Wiktoria Lysy, Judyta Mierzwa, Michael Musioł oraz Maja Olender.

Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły!

 

 

 RKO1

Początek strony