pck 100lat18 stycznia 2019 r. przypada 100-lecie powstania PCK.

18 stycznia 1919 roku utworzono organizację Czerwonego Krzyża pod nazwą Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i sympatykom za wspieranie oraz  angażowanie się w działalność Szkolnego Koła PCK.

 

Początek strony