Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 polegała
na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3. 

Przewodniczącego i opiekuna SU wybrano w wyniku demokratycznych wyborach, które odbyły
się 27 września 2018 r. Wybory zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu „Samorządy mają głos” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący – Kacper Dzedzej, klasa II TS

 Zastępca – Małgorzata Pawliczek, klasa II TA

Członek zarządu – Hanna Szajner, klasa III TC

Członek zarządu – Aleksandra Pabisiak, klasa III TA

Członek zarządu – Julia Kurpińska, klasa III TA

Członek zarządu – Natalia Mosler, klasa I TC

Członek zarządu – Kamil Szeszko, klasa II TS

Skarbnik – Monika Sztucka, klasa II TA

Opiekunem została Jolanta Hyla.

Zarząd i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania. Spotkania zarządu z przedstawicielami rad klasowych odbywały się w miarę potrzeb.

Priorytetem działań SU w tym roku szkolnym jest zakup szafek ubraniowych dla uczniów.

Podjęte działania:

 • 13 września 2018 - giełda używanych podręczników;
 • zdjęcia klasowe – klas pierwszych;
 • we wrześniu - Przeprowadzono kampanię wyborczą, w ramach której przygotowano gazetkę oraz ogłoszenie informujące o przebiegu kampanii, zorganizowano skrzynkę pytań do kandydatów, debatę z kandydatami na przewodniczącego SU oraz akcję profrekwencyjną;
 • 28 września - Zarząd SU udał się z wizytą do Pani Prezydent Sabiny Nowosielskiej w sprawie obiecanych wiat przystankowych (które zostały zamontowane 29 listopada)
 • Przygotowano laurkę – drzewko szczęścia ze zdjęciami klasowymi oraz życzeniami dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • zorganizowano otrzęsiny klas pierwszych;
 • wystosowano petycje:
 • do dyrektora ZS nr 3 w sprawie skrócenia lekcji w dn. 31.10.2018 i 23.12.2018 r.
 • SU dokonał przydziału zadań poszczególnym klasom (gazetki szkolne, apele, Dni bez śniadania) „Dzień bez śniadania” zrealizowały: klasa IV TB, IV TC, IV TA, III TA, III TB, III TC

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała klasa II TS

 • uaktualniano wpisy na stronie internetowej szkoły, w zakładce „samorząd” oraz fb (powstała grupa Samorząd uczniowski);
 • Zarząd SU współpracuje z rodzicami: na pierwszym zebraniu rodziców, tj. 12 września wystosowano do rodziców prośbę o współpracę w pozyskaniu funduszy na zakup szafek ubraniowych, w czasie pasowania uczniów klas pierwszych przedstawiciele SU przedstawili rodzicom prezentację dotyczącą działań podejmowanych przez SU i kolejny raz poprosili o wsparcie, a w czasie zebrania 21 listopada zbierali pieniądze na szafki;
 • Przewodniczący SU poprowadził apel z okazji: Rozpoczęcia Roku Szkolnego, Ślubowania Klas Pierwszych oraz Dnia Edukacji Narodowej;
 • Przewodniczący wraz z zastępcą poprowadzili Sławięcickie Spotkanie Adwentowe;
 • Zorganizowano mikołajki - każdą klasę odwiedził Mikołaj z prezentami;
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs na najładniejszą bombkę klasową (wygrała klasa I TA), przyozdobiono choinkę przed Izbą Tradycji bombkami klasowymi, zadbano o świąteczny wystrój w Sali SiestaRej i Kawiarence, przekazano życzenia świąteczne dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji oraz wszystkim uczniom i rodzicom na stronie szkoły i fb.
 • Zorganizowano wycieczkę SU do Wrocławia.

Wnioski do dalszej pracy:

 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań na rzecz szkoły;
 • Zachęcić młodzież do śledzenia fb szkolnego i strony internetowej;
 • Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego;
 • Wzmocnić samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność młodzieży, (działania tj. Dzień bez śniadania) aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.
Początek strony