Dzięki intensywnej pracy całego samorządu uczniowskiego zdobyliśmy tytuł Szkoły Demokracji. Mam nadzieję, że i ten nowy rok szkolny będzie obfitował w wiele wydarzeń podejmowanych prze SU. Zapraszam wszystkich uczniów do działania na rzecz całej społeczności szkolnej. Pierwsze spotkanie już 12 września o 10.35 w sali 212. 

demokracja

Początek strony