Działalność Samorządu Uczniowskiego w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3. 

Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący – Bartosz Kaczmarek, klasa IV TB

 Zastępca – Hanna Szajner, klasa III TC

Zastępca – Kacper Dzedzej, klasa I TS

Skarbnik – Aleksandra Targos, klasa II TB

Zarząd i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania.

Podjęte działania:

 • 01.2018 r. -Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach: jasełka, wspólne kolędowanie i życzenia;
 • 03.2018 r. – udział w obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów Polskich – przekazanie życzeń, program artystyczny;
 • udział przedstawicieli SU w działaniach promocyjnych – Targi Edukacji, wyjazdy
  do gimnazjów, nagranie spotu reklamowego, Dzień Otwarty;
 • Zorganizowanie „Dnia subkultur” z okazji Pierwszego Dnia Wiosny;
 • dokończenie remontu i wyposażenia „kącika Relaksu” i sali „Siestarej”, zorganizowanie uroczystego otwarcia tych miejsc 24.04.2018 r.;
 • udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła demokracji”, uzyskanie certyfikatu „Szkoła Demokracji”;
 • wystosowanie prośby do dyrektora ZS nr 3 o zakup rolet lub żaluzji do powstającego w szkole „Kącika Relaksu”.;
 • wystosowanie kolejnej petycji do p. Prezydent Miasta, MZK w sprawie wiat przystankowych;
 • „Dzień bez śniadania” w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowały wszystkie klasy;
 • Gazetkę szkolną przygotowano zgodnie z planem;
 • Prowadzenie apelu z okazji pożegnania maturzystów – program artystyczny przygotowała klasa I TA i kółko muzyczne,
 • program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego przygotowała klasa II TB wraz z Kółkiem muzycznym;.
 • uaktualniano wpisy na stronie internetowej szkoły, w zakładce „samorząd” oraz fb (powstała grupa Samorząd uczniowski);
 • w miarę potrzeb odbywały się spotkania Zarządu SU i opiekuna z radami klasowymi;
 • SU wydał opinię dotyczącą pracy nauczycieli: pani Jolanty Hyli i pani Renaty Pierończyk.

Wnioski do dalszej pracy:

 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań
  na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • Zachęcić młodzież do śledzenia fb szkolnego i strony internetowej;
 • Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci
  na propozycje samorządu uczniowskiego;
 • Wzmocnić samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność młodzieży,
  aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.
Początek strony