Praktyka zawodowa  odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin). Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzykać promocję do klasy IV.

Praktyki powinny odbywać się w podmiotach świadczących usługi transportowo-spedycyjne. Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonalić umiejętności z zakresu obsługi stanowisk związanych z transportem i spedycją oraz  obsługi klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego.

Nasi partnerzy:

spedycja1

 

Początek strony