Praktyka zawodowa  odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin). Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzyskać promocję do klasy IV.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją reklamy np. działach promocji i marketingu, agencjach reklamowych, gazetach, radiu i telewizji.

Nasi partnerzy:

reklama

 

Początek strony