Praktyka zawodowa  odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin). Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzyskać promocję do klasy IV.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w zakładach branży chemicznej, gdzie prowadzone są różnego rodzaju procesy technologiczne. Praktyka powinna być prowadzona w rzeczywistych w warunkach, w jakich w przyszłości technik technologii chemicznej będzie pracował. W zależności od profilu produkcji wyposażenie hali produkcyjnej będzie zróżnicowane.

Nasi partnerzy:

chemia

 

Początek strony