Praktyka zawodowa  odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin). Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzyskać promocję do klasy IV.

Praktyka powinna odbywać się w pracowniach fotograficznych oraz multimedialnych, w różnorodnych mediach, działach marketingowych i reklamowych.

Nasi partnerzy:

reklama2

Początek strony