Grafika przedstawiająca złożone ręce kilku osób. Obok napis Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej - na zgłoszenia czekamy do 11 września

Drodzy uczniowie  trwa nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły naboru znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września 2020 r.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m. in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, ktore z powodzeniem możecie wykorzystywać w dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

Początek strony