projekt FilipUczeń naszej szkoły– Filip Kołakowski wraz z  kolegami z II LO im. M. Kopernika : Adamem, Jankiem, Oskarem i Piotrkiem tworzą zespół RedFox, który w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii realizuje projekt społeczny Work From Inspirations promujący rozwój technologiczny  w Polsce. Grupa zajmuje się  edukowaniem w zakresie nowoczesnych technologii oraz proponowaniem własnych, innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Projekt został objęty patronatem instytucjonalnym Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a partnerami projektu są fundacja Banku Gospodarki Krajowej i Dove (Self Esteem Project).

 

Członkowie zespołu RedFox są autorami nowatorskich rozwiązań technologicznych takich jak Serwis Sworker, który ułatwia i przyśpiesza pracę oraz informatyzuje pracę przedsiębiorstw i startupów , systemu organizacji wydarzeń oraz zaawansowanej wyszukiwarki materiałów Creative Commons, a także serwisu Your Inspiration - narzędzia internetowego służącego wymianie doświadczeń wspomagających rozwój i samorealizację.

Zespół przygotował cykl warsztatów na temat m.in. startupów, zarządzania firmą , pracy w zespole i zawodów przyszłości, w których uczestniczą uczniowie  szkół  województwa opolskiego i śląskiego.

Jesteśmy z nich dumni, trzymamy kciuki za powodzenie projektu i jego autorów na finale Zwolnionych z Teorii 24 kwietnia!

projekt Filop1

Początek strony