DSC 227903 października 2018r. w auli naszej szkoły po raz kolejny rozbrzmiało uroczyste ,,Ślubujemy!". Tradycji stało się zadość – uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej sławięcickiego Technikum. 

Po odśpiewaniu hymnu do pierwszoklasistów przemówił Pan Dyrektor Adam Kania, który zaapelował, by słowa wypowiedziane w czasie ślubowania na stałe zostały w sercach i umysłach ślubujących. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas zostali poproszeni na środek, by w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości ślubować na Sztandar Szkoły. 

Podczas uroczystości zostały także wręczone certyfikaty uczniom klas pierwszych mundurowych, którzy wzięli udział w obozie szkoleniowo-kondycyjnym w Jerzmanowicach.

Wszystkim zgromadzonym został przedstawiony nowy Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, którym został wybrany Kacper Dzedzej z klasy II TS. Kacper zaprezentował pierwszakom dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość społeczności uczniowskiej. 

Imprezę uświetnił wystep szkolnego zespołu muzycznego w składzie: Joanna Glagla, Ewa Kolus, Małgorzata Pawliczek, Wiktoria Rypa oraz Magdalena Wojton. 

DSC 2261 MG 9218

Początek strony