3 słowaZapraszamy wszystkich uczniów, aby poprzez swój wybór pracy (plastyczny, fotograficzny, filmowy) wyrazili w jaki sposób możemy okazywać sobie życzliwość, kulturę osobistą i wszelkie dobro.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi pomysłami. Przygotowane prace prosimy składać do pani pedagog Renaty Warner lub pani Beaty Bajer, a osoby wyróżniające zaprosimy do realizacji zadań związanych z tym projektem.

Głównym celem projektu "Z kulturą na co dzień" jest propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie uczniom konieczności dbania o czystość i poprawność języka oraz rozwijanie sprawności komunikacyjnej. 

 

 

Początek strony