znaczekSzkolne Koło PCK po raz kolejny organizuje wraz z Referatem Misyjnym zbiórkę stemplowanych znaczków pocztowych.

Każdy znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem – jeśli jest to niemożliwe, to tak go wyciąć, aby nie uszkodzić. Chętnym i cierpliwym proponujemy segregację na znaczki polskie i zagraniczne. To bardzo ułatwi pracę.

W Pieniężnie działa grupa misyjna, która bezinteresownie nadesłane znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na misje.

Znaczki prosimy przekazywać do sali 309.

Początek strony