StypendiaPomostowe KV 2023 v.1.6

                                      

Z radością ogłaszamy

XXII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIOW POMOSTOWYCH

Maturzyści z małych miejscowości niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych   w ramach rozbudowanego, ogólnopolskiego programu stypendialnego.                                  

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 7 tysięcy złotych na wsparcie

młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny

maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys.

mieszkańców), który jest członkiem niezamożnej rodziny (w której dochód

na osobę nie przekracza 2.443 zł brutto), uzyska na maturze odpowiednią

iIość punktów (tzn. minimum 100 ? zgodnie z Algorytmem Programu)

i zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich  w roku akademickim 2023/2024.

Ponadto kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być dzieckiem byłego pracownika PGR,
  • być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  • należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

KIEDY I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM POMOSTOWE?

Rekrutacja do Programu przebiega online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 roku.

 

 

CO ZYSKUJĄ SYPENDYŚCI?

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 7.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujesz dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, ze będziesz mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Oprócz tego, zdolni stypendyści, osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący sit w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą.

Pamiętaj, ze stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostajesz nim do końca swoich studiów. To znaczy, ze możesz ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dla Ciebie dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGOÓŁOWYMI INFORMACJAMI

0 APLIKOWANIU ORAZ REGULAMENEM PROGRAMU

 

O PROGRAMIE

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 138 milionów złotych.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Główni: Fundacja BNP Paribas, Fundacja Inter Cars Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych,

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zapraszamy do obserwowania Stypendiów Pomostowych na Facebooku

Początek strony