Bieszczady 1Od 6 do 10 maja nasi uczniowie klas mundurowych odbyli bardzo wymagające szkolenie taktyczno - wojskowe w Bieszczadach.

Nauka prowadzona przez instruktorów z firmy Kadet.pl obejmowała podstawowe zagadnienia szkoleniowe jednostek wojskowych z dziedziny taktyki – wspólnej dla wszystkich służb mundurowych.

Zapoznano uczniów ze sprzętem specjalistycznym oraz pokonywaniem przeszkód terenowych pionowych i poziomych, a także transportem za pomocą sprzętu specjalistycznego.

Kadeci mieli też Czerwoną Taktykę obejmującą praktyczny trening ratownictwa, która była prowadzona w oparciu o sztuczne rany oraz sztuczną krew, czynności BLS u osoby dorosłej oraz dziecka, naukę i obsługę defibrylatora zewnętrznego AED, naukę wykorzystania kamizelki KED oraz czynności ratowniczych podczas zdarzenia drogowego.

Instruktorzy wyposażyli uczniów w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych np. w górach, nad jeziorami, podczas zdarzeń losowych, itp

Nauka prowadzona była z wykorzystaniem atrap broni palnej oraz markerów Paintball z zakresu rozpoznania, topografii, maskowania, survivalu, walki ogniowej, szturmu i zasadzki.

Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu taktyk wojskowych i policyjnych na poziomie zaawansowanym oraz zaawansowanego szkolenia technik linowych w formacjach skalnych. Certyfikaty ukończenia tego szkolenia certyfikowane są przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych.

https://nto.pl/uczniowie-z-kedzierzynakozla-trenuja-jak-zolnierze-sluzb-specjalnych-zobacz-zdjecia-z-obozu-szkoleniowego/ar/c5-14124377?utm_source=facebook&utm_medium=nto&utm_campaign=uczniowie&fbclid=IwAR1LZWVWskcRTZ5gd9NiauZZnEedzJbgJPTVQqRt2I5giI8THXFAJV3xC-s

https://www.facebook.com/zs3kk/videos/368042057141390/

https://www.facebook.com/zs3kk/videos/2329306783996968/

https://www.facebook.com/zs3kk/videos/2190940257692845/

Bieszczady 3

Bieszczady 4

Bieszczady 5

Bieszczady 6

Bieszczady 7

Bieszczady 8

Bieszczady 9

Bieszczady 10

Bieszczady 11

Bieszczady 12

Bieszczady 13

Bieszczady 14

Bieszczady 15

Bieszczady 16

Bieszczady 17

Bieszczady 2

Bieszczady 18

Bieszczady 19

Bieszczady 20

Bieszczady 21

Bieszczady 22

Bieszczady 23

Bieszczady 24

Bieszczady 25

Bieszczady 26

Bieszczady 29

Bieszczady 27

Bieszczady 28

Bieszczady 30

Bieszczady 34

Bieszczady 35

Bieszczady 31

Bieszczady 32

Bieszczady 33

 

Początek strony