WKU 127 marca, dla klasy pierwszej technik spedytor mundurowy zorganizowano zajęcia z pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu. Tematyka obejmowała różne formy służby wojskowej w tym aspekty Narodowych Sił Rezerwowych poprzez służbę przygotowawczą, a także zawodową służbę wojskową. Przybliżono młodzieży zasady naboru do szkolnictwa wojskowego, możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wojskowych po ukończeniu szkoły średniej, obowiązujące terminy, tryb oraz wymagania stawiane osobom zainteresowanym pełnieniem służby kandydackiej. W ramach spotkania przedstawiono również prezentację multimedialną i film dotyczący  Sił Zbrojnych RP.

 

 

WKU 2

 

Początek strony