Artykuły:

http://www.tygodnik7dni.pl/uroczyscie-slubowali-uczniowie-klasy-mundurowej-w-zespole-szkol-nr-3-2018,02,21.html

http://dobragazeta.com.pl/za-mundurem-panny-sznurem/

https://www.youtube.com/watch?v=AY88KcffPFo&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=ZzKbXjWAC58

Uroczyście ślubowali uczniowie klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 3

Po raz kolejny w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu młodzież z klasy mundurowej złożyła uroczyste ślubowanie. Tym razem jako uczniowie 4 – letniego technikum o kierunku spedytor.

Do ubiegłego roku szkoła oferowała naukę w 3-letnim liceum, obecnie uczniowie mogą uzyskać tytuł: technik – spedytor. Ślubowanie złożyło 10 dziewcząt i 10-ciu chłopców.

Przez cztery lata uczniowie klasy mundurowej będą mogli zapoznać się ze wszystkimi służbami mundurowymi w klasie z dodatkowymi zajęciami o profilu policyjnym, strażackim i wojskowym. Szkoła współpracuje z Powiatową Komendą Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskową Komendą Uzupełnień, Jednostką Ratowniczą Blachownia oraz OSP Sławięcice.

Na ślubowanie przybyli rodzice, koleżanki i koledzy uczniów oraz przedstawiciele Władz Powiatu, Miasta i Służb Mundurowych. Uroczystość tradycyjne rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.

Następnie do uczniów zwrócił się Dyrektor Szkoły Adam Kania: – Ten mundur to dla Was wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność – mówił. I przede wszystkim obowiązek. Reprezentujecie nie tylko szkołę, ale siebie i swoją rodzinę – dodał.

Następnie życzenia i gratulacje kierowali do uczniów kolejno: Prezydent Miasta Sabina Nowosielska, Kierownik Wydziału Oświaty Aurelia Stępień oraz przedstawiciele służb mundurowych: podinspektor Janusz Hencel – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu, mjr Jarosław Trzebiński – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, Marek Weisser – Naczelnik OSP Sławięcice i mjr Wojciech Dudziec – Dyrektor Aresztu Śledczego.

Po uroczystym ślubowaniu uczniom zostały wręczone akty mianowania na kadetów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom III edycji konkursu plastyczno – fotograficznego „Żyj bezpiecznie w swoim domu, mieście i powiecie” organizowanego tym razem pod hasłem „Telefon komórkowy a bezpieczeństwo na drogach”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 3, Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Na zakończenie uroczystości świeżo mianowani młodsi kadeci zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne w przygotowanym programie artystycznym.

http://dobragazeta.com.pl/

http://dobragazeta.com.pl/za-mundurem-panny-sznurem/

Dziś odbyło się ślubowanie klasy o profilu technik spedytor, która będzie pierwszą klasą mundurową w Zespole Szkół nr3 w Sławięcicach. Wbrew temu, czego można by się było spodziewać, ponad połowę stanu klasy stanowią dziewczyny.

Podstawowym celem powstania tej klasy jest przygotowywanie młodzieży do podjęcia pracy w szeregach służb mundurowych. Już od pierwszej klasy, poza normalnym programem kształcenia, uczniowie będą odbywać wspólne zajęcia ze strzelectwa, musztry, samoobrony, terenoznawstwa i łączności oraz zajęcia praktyczne z taktyki wojskowej. Dodatkowo zostaną dla nich zorganizowane wyjazdy na obozy kondycyjne, a także wizyty w jednostkach straży pożarnej i w komendzie policji.

Uznaliśmy, że służba mundurowa wspaniale może wpisywać się w zawód technika spedytora. Dajemy młodym ludziom szansę zapoznania się ze wszystkimi służbami mundurowymi – mówił podczas uroczystości Adam Kania, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.

W drugiej klasie uczniowie będą mogli wybrać profile: strażacki, policyjny lub wojskowy, żeby jeszcze dokładniej przygotować się do późniejszej zawodowej służby. Szkołę zakończą, pisząc nie tylko maturę, ale również zdając egzamin na technika spedytora, na tym jednak nie koniec. Największym atutem podjęcia edukacji w klasie mundurowej, będą dodatkowe punkty przy teście kwalifikacji, który przechodzi się wstępując np. do policji.

Poza tym nad edukacją młodych kadetów i kadetek będą czuwać instytucje współpracujące przy projekcie z Zespołem szkół nr.3 czyli: Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Opolski, Wojskowa Komenda Uzupełnień, 10 Opolska Brygada Logistyczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratownicza „Blachownia” i Ochotnicza Straż Pożarna „Sławięcice”.

Początek strony