policyjna izba dziecka19 grudnia uczniowie klasy 1 TS (spedycja mundurowa) zwiedzili Policyjną Izbę Dziecka, gdzie kierownik asp. Ewa Cechowska omówiła podstawy prawne przyjęcia nieletniego sprawcy czynu karalnego do izby. Poznali także pracę policjantów i warunki w jakich przebywają nieletni po dokonaniu przestępstwa.

Młody człowiek, który niszczy ławkę w parku lub zakłóca porządek publiczny może być zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka. W postępowaniu o czyny karalne nieletnim jest osoba, która dopuściła się takiego czynu po osiągnięciu lat 13, ale przed ukończeniem lat 17.

Kolejnym punktem wycieczki było lodowisko na stawku Barlickiego.

polic.izba policyjna izba dziecka 3 Opole 4 Opole 2 Opole 1 Opole 3 Opole 5

Początek strony