Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

czerwiec 2021 

 

część pisemna

22.06.2021 r. (wtorek) godz. 1000 – Aula

AU.08 - technik technologii chemicznej

TG.12 - technik hotelarstwa

AU.23 - technik fotografii i multimediów

AU.31-  technik spedytor

AU.59 – technik analityk (KKZ)

22.06.2021 r. (wtorek) godz. 1200  – Aula

AU.56 - technik technologii chemicznej

AU.30 - technik organizacji reklamy

 

część praktyczna

21.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 900

TG.12 - technik hotelarstwa - sala 11

AU.31-  technik spedytor - sala 11

 

21.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 1300

TG.13 - technik hotelarstwa - sala 11

AU.56 - technik technologii chemicznej  - sala 11

AU.59 – technik analityk (KKZ)  - sala 11

 

23.06.2021 r. (środa) godz. 900

AU.08 - technik technologii chemicznej  - sala 19

 

23.06.2021 r. (środa) godz. 1500

AU.08 - technik technologii chemicznej - sala 19

 

24.06.2021 r. (czwartek) godz. 900

AU.08 - technik technologii chemicznej - sala 19

AU.23 - technik fotografii i multimediów - sala 2

 

24.06.2021 r. (czwartek) godz. 1500

AU.23 - technik fotografii i multimediów - sala 2

 

25.06.2021 r. (piątek) godz. 900

AU.23 - technik fotografii i multimediów - sala 2

AU.28 - technik fotografii i multimediów  - sala 312

 

25.06.2021 r. (piątek) godz. 1500

AU.23 - technik fotografii i multimediów - sala 2

AU.28 - technik fotografii i multimediów  - sala 312

 

28.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 900

AU.23 - technik fotografii i multimediów  - sala 2

 

28.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 1500

AU.23 - technik fotografii i multimediów - sala 2

Początek strony