Konsultacje dla ucznióOd 1 czerwca uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.

Zobowiązuję wychowawców do zapoznania uczniów, rodziców, a wszystkich nauczycielido zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi organizacji konsultacji i udzielenia informacji do środy 27.05.2020 r. o planowanych konsultacjach przez uczniów. Jest to niezbędne aby móc zorganizować takie zajęcia dla chętnych uczniów. Szczegółowe wytyczne zawarte w załącznikach 1,2,3  dla uczniów, rodziców dodatkowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB.

- zał. 1  https://drive.google.com/open?id=1cbUafSLDONZmW3VDyUQGQ_iAoU6RHoaG
- zał. 2  https://drive.google.com/open?id=1Hv9D7XNG07lDVoPowAfdNDxJLQ2a4ld8
- zał. 3  https://drive.google.com/open?id=1AxY1XYAhXqb-9bA3COMHa-J71CeLiXR3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3

mgr Adam Kania

Początek strony