Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 został Bartosz Wyleżoł, a opiekunem pani Jolanta Hyla
protokół 2020 2

Początek strony