TECHNIK REKLAMY

Jeżeli jesteś kreatywny i chcesz zawodowo zająć się zagadnieniami związanymi z organizacją reklamy, to jest to kierunek dla Ciebie! Technik reklamy jest zawodem łączącym w sobie wiedzę: ekonomiczną ,plastyczną, psychologiczą i językową.

 Kwalifikacje:

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

 

Nauczysz się:

1) przygotowywania elementów strategii reklamowej;

2) przygotowywania kreacji reklamowej;

3) produkcji reklamy;

4) planowania kampanii reklamowej;

5) organizowania sprzedaży reklamowej;

6) realizowania kampanii reklamowej,

7) badania przekazu reklamowego.

Praktyki zawodowe

Działy marketingu i reklamy, biura reklamy, działy promocji, środki masowego przekazu, studia graficzne, specjalistyczne agencje reklamowe.

Możliwości zatrudnienia

Jako technik reklamy będziesz mógł pracować w każdej firmie, w której potrzebni są specjaliści do promocji i reklamy. Pracę znajdziesz w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations), prasie, radiu, telewizji, agencjach reklamowych, jako copywriter czyli autor sloganów reklamowych.

Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie wiedzy ekonomicznej, artystycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Zadaniem technika jest pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobieranie metod prowadzenia badań marketingowych i tworzenie kampanii reklamowych, dobieranie mediów, środków i nośników reklamy, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie oraz produkcja reklamy.


Technik reklamy powinien docierać do odbiorców poprzez różne rodzaje przekazu, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania, dlatego ważne jest kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, kreatywność, twórcze myślenie, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej oraz łatwość nawiązywania kontaktów. 

Jeżeli więc jesteś twórczy, kreatywny i pełen pomysłów, lubisz grafikę komputerową, chcesz współpracować z mediami, to u nas rozwiniesz swoje zainteresowania. 

"Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie." (Mark Twain)

Jeśli chcesz mieć udział w tworzeniu wielkich rzeczy,

oferta technika reklamy jest właśnie dla Ciebie.

 

 T2 T3  

  T4 T1

 T8T10 T11

 

 

 

Początek strony