TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Jeżeli jesteś kreatywny i chcesz zawodowo zająć się zagadnieniami związanymi z organizacją reklamy, to jest to kierunek dla Ciebie! Technik organizacji reklamy jest zawodem łączącym w sobie wiedzę: ekonomiczną ,plastyczną, psychologiczą i językową.

 Kwalifikacje:

 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Technik organizacji reklamy znajdzie pracę w:


• pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych

• działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych

• działach reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych

• biurach ogłoszeń

• działach promocji środków masowego przekazu

• agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations)

• studiach graficznych

• mediach (radio, prasa, telewizja)

 

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: 

  •  pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami   
  •  określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji
  •  gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych                                                
  •  tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów                                              
  •  publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych                                    
  •  zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym                                              
  •  organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej 

Po ukończeniu tego kierunku można pracować jako:


• specjalista do spraw marketingu
• specjalista do spraw public relations
• specjalista do spraw reklamy
• administrator produkcji filmowej
• handlowiec
• organizator usług sprzedaży internetowej
• autor tekstów i sloganów
• przedstawiciel handlowy
• projektant grafiki
• pracownik działu planowania publikacji
• pracownik działu badań rynkowych
• pracownik zespołu ds. obsługi zlecenia

 

 T2 T3  

  T4 T1

 T8T10 T11

 

 

 

Początek strony