Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?

  1. Załóż konto na stronie internetowej: https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat/ Zapamiętaj swój PESEL i PIN.                  
  2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.Jeśli chcesz kandydować do naszej szkoły wybierz Technikum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu  i wybierz kilka oddziałów.
  3. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to szkoła pierwszego wyboru. (Uwaga! Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich. Wtedy Twoje szanse na dostanie się do jednej ze szkół będą większe).
  4. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły wpisz swoje oceny ze świadectwa oraz inne osiągnięcia.
  5. Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. (Uwaga! Musisz zanieść tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrałeś.)
  6. Sprawdź gdzie się dostałeś i zanieś do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  7. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej szkole odwiedź stronę internetową www.slawiecice.edu.pl
  8. Gdyby wystąpiły problemy z zalogowaniem to zapewniamy , że w naszej szkole udzielimy wszelkiej pomocy w utworzeniu konta, logowaniu do systemu rekrutacji elektronicznej i wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.
    Będzie można również wydrukować potrzebne  dokumenty sekretariacie oraz  w bibliotece szkolnej.Zapraszamy.

Początek strony