oitiw 20188 marca 2019 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość.

Do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowali się następujący uczniowie: Rafał Jewtuch - klasa III TA oraz Tomasz Niederfeld i Kacper Gall - klasa II TA. Uczniowie tworzą drużynę reprezentującą Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w eliminacjach okręgowych, które odbędą się 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Gratulujemy i życzymy zakwalifikowania się uczestników do etapu ogólnopolskiego.

Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Początek strony