logo olimpiadyW marcu 2018 r. odbędzie się etap szkolny eliminacji do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 stycznia 2018 r. w sali 309.

Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Początek strony