8.11.20188 listopada 2018 r. uczniowie klasy III TA technik technologii chemicznej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. W trakcie warsztatów teoretycznych i praktycznych uczniowie zapoznali się z działalnością ICSO - jednostki badawczej sektora chemii organicznej zajmującej się opracowywaniem, wdrażaniem i doskonaleniem technologii chemicznych, produkcją oraz sprzedażą produktów branżowych.

Nowoczesne laboratoria wyposażone w aparaturę pomiarową umożliwiły uczniom poznanie tajników kompleksowej analityki badawczej z zakresu: chromatografii gazowej, cieczowej, żelowej, spektroskopii UV/VIS i podczerwieni oraz spektrometrii mas. Uczniowie mogli obserwować badania fizykochemiczne detergentów, badania użytkowe środków myjących i piorących oraz wykrywanie substancji SVHC w wyrobach przemysłowych. Uczestniczyli również w badaniu właściwości tworzyw sztucznych, w tym oznaczaniu właściwości mechanicznych (m.in. cech wytrzymałościowych przy rozciąganiu), reologicznych (m.in. wskaźnik szybkości płynięcia) oraz stopnia palności.

 

Czytaj więcej: Wycieczka przedmiotowa do ICSO Blachownia

logo olimpiadyW marcu 2019 r. odbędzie się etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do dnia 9 listopada 2018 r. w sali 309.

Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

 

 

65aWprawdzie za kilka dni wakacje, ale gdyby ktoś się nudził zapraszam do zapoznania się z zadaniami etapu wstępnego 65 Olimpiady Chemicznej.

Etap wstępny - polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest już dostępny na stronie internetowej Olimpiady Chemicznej http://www.olchem.edu.pl/  Folder dla ucznia. 

Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu należy rozwiązać zadania obowiązkowe części A i przekazać nauczycielowi chemii w naszej szkole, który je sprawdza oraz przesyła do komisji okręgowej.

Wszystkim chemikom życzę miłej lektury.

 

azoty70 1W dniu 6 czerwca 2018 r. w Hotelu Solidaris odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Chemika oraz 70-lecia istnienia Grupy Azoty ZAK S.A.

Do udziału w okolicznościowym seminarium naukowym zaproszeni zostali uczniowie klasy III Technik technologii chemicznej.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.  Pan Sławomir Lipkowski po czym uczniowie wysłuchali następujących prelekcji:

- „70 lat działalności przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn - Wydarzenia i ludzie" - Zbigniew Ślęzak – wiceprezes Zarządu Oddziału SITPChem, Ryszard  Grzybek – Prezes Zarządu Oddziału SITPChem;

- „Zmiana bazy – przełom w technologii wytwarzania wodoru (amoniaku) w ZAK" - Damian Wijatyk – Kierownik Wydziału Amoniaku, Grupa Azoty ZAK S.A.;

- „Nawozy azotowe w Grupie Azoty ZAK S.A. – nowoczesność na skalę europejską" - Ewa Wolff – Członek Zarządu Oddziału SITPChem;

- „Chemia organiczna w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. – od syntezy OXO do nowoczesnych nieftalanowych plastyfikatorów tworzyw syntetycznych" - Krzysztof Zuzański – Członek Koła Azoty SITPChem;

- „Co nauka może dać przemysłowi?" - Dr Paweł Bielski - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej Warszawie;

„Ekologia jako jeden z podstawowych czynników determinujących działalność produkcyjną w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A." - Joanna Maj – Kierownik Biura Ochrony Środowiska, Grupa Azoty ZAK S.A.

Spotkanie to było okazją do pogłębienia wiedzy na temat procesów produkcji największego zakładu chemicznego w naszym mieście.  

Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejny Dzień Chemika!

Czytaj więcej: 70 lat działalności Grupy Azoty ZAK S.A.

oitiw 2018Julia Czarnecka – uczennica  klasy II TA została FINALISTĄ etapu ogólnopolskiego  XLIV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B.

Zawody ogólnopolskie rozegrane zostały w dniach 25 - 27 maja 2018 r. w Nisku.
Podczas trzydniowych zmagań uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa patentowego, wykazać się wiedzą z zakresu historii wynalazczości oraz praktycznego zastosowania przepisów prawa patentowego. Julia  wchodziła w skład  3 osobowej drużyny reprezentującej okręg opolski razem z 2 uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Tytuł finalisty oznacza, że uczniowie są zwolnieni z części pisemnych poszczególnych kwalifikacji w swoich zawodach i otrzymują z egzaminu 100% punktów.

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do uczestnictwa w olimpiadzie!

Czytaj więcej: Julia Czarnecka Finalistą Olimpiady etapu ogólnopolskiego

przedsz 223 maja 2018 r. w pracowni chemicznej naszego laboratorium odbyły się warsztaty dla wychowanków Publicznego Przedszkola nr 18 w Sławięcicach, przeprowadzone pod hasłem „Chemia jest piękna“

Zajęcia rozpoczęły się pokazami ciekawych doświadczeń chemicznych przygotowanych przez uczniów klasy II TA technik technologii chemicznej.

Następnie wszyscy  uczestnicy warsztatów otrzymali fartuchy, okulary oraz rękawice i zmienili się w prawdziwych naukowców. Dzieci zapoznały się z podstawowym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium oraz zasadami BHP, by wreszcie stosując zupełnie nieszkodliwe substancje zagłębić się w fascynujący świat chemii.

Był  to dzień ogromnych wrażeń i eksperymentów, który na długo pozostanie w pamięci dzieci, a może rozwinie ich zainteresowania chemią oraz otaczającym je światem.

Zapraszamy ponownie za rok!

 

 

Początek strony