chłodnica120 listopada 2019 roku uczniowie klasy 3 TA – technik technologii chemicznej wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Jednym z etapów wycieczki były zajęcia w Zakładzie Szklarskim, gdzie uczniowie obserwowali dmuchanie szkła do formy oraz wstępną obróbkę niezbędną do wykonania chłodnicy spiralnej przez dmuchacza szkła laboratoryjnego.  

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły otrzymali od Pani Katarzyny Hałambiec - Starszego Specjalisty ds. Projektów wykonaną wspólnie chłodnicę spiralną.

Bardzo dziękujemy za przekazany sprzęt i zapewniamy, że jesteśmy nadal pod ogromnym wrażeniem doświadczenia, wiedzy i profesjonalizmu, jak również sposobu przekazania informacji uczniom podczas zajęć w Zakładzie Szklarskim oraz wszystkich odwiedzonych laboratoriach badawczych.

 

Z życzeniami zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy – uczniowie klasy 3 TA wraz z opiekunami.

 

Czytaj więcej: Sprzęt laboratoryjny od Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej...

ICSO120 listopada 2019 r. uczniowie klasy III TA technik technologii chemicznej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. W trakcie warsztatów teoretycznych i praktycznych uczniowie zapoznali się z działalnością ICSO - jednostki badawczej sektora chemii organicznej zajmującej się opracowywaniem, wdrażaniem i doskonaleniem technologii chemicznych, produkcją oraz sprzedażą produktów branżowych.

Nowoczesne laboratoria wyposażone w aparaturę pomiarową umożliwiły uczniom poznanie tajników kompleksowej analityki badawczej z zakresu: chromatografii gazowej, cieczowej, spektroskopii UV/VIS i podczerwieni oraz spektrometrii mas. Uczniowie mogli obserwować badania fizykochemiczne detergentów, badania użytkowe środków myjących i piorących. W Zakładzie Produktów Ekologicznych zapoznali się z budową i działaniem wielkolaboratoryjnego zestawu destylacyjno-rektyfikacyjnego, a w Zakładzie Procesów Katalitycznych obserwowali działanie instalacji ciągłej do badań katalizatorów heterogenicznych w skali laboratoryjnej oraz instalację do badań i demonstracji procesu ISOBIS. Na zakończenie w Zakładzie Szklarskim uczniowie obserwowali dmuchanie szkła do formy oraz wykonanie chłodnicy spiralnej przez dmuchacza szkła laboratoryjnego.  

 https://www.facebook.com/icsoblachownia

Czytaj więcej: Wycieczka przedmiotowa do Sieć Badawcza Łukasiewicz ICSO "Blachownia"

oitiw 2018W marcu 2020 r. odbędzie się etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do dnia 22 listopada 2019 r. w sali 309.

Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

 

 

66olimpiadaZapraszam chemików do udziału w etapie szkolnym  66 Olimpiady Chemicznej.

Etap wstępny - polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest już dostępny na stronie internetowej Olimpiady Chemicznej http://www.olchem.edu.pl/  Folder dla ucznia. 

Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu należy rozwiązać zadania obowiązkowe części A i przekazać nauczycielowi chemii w naszej szkole, który je sprawdza oraz przesyła do komisji okręgowej.

 

 

seminarium naukowe

 

Z okazji Dni Chemika 7 czerwca na zaproszenie Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A oraz Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie – Koźlu w seminarium naukowym „Innowacyjność w Grupie Azoty ZAK S. A.” uczestniczyli dyrektor szkoły Adam Kania wraz z uczniami klasy III technikum technologii chemicznej. Mieliśmy okazję wysłuchać czterech interesujących wykładów, z których największe zainteresowanie wzbudził temat „Laboratorium badań aplikacyjnych i rozwojowych – możliwości badawcze, nowa forma współpracy z odbiorcą” oraz „Rozwój rynku przetwórstwa propylenu” Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym seminarium.

TomekTomasz Niederfeld – uczeń  klasy II TA został FINALISTĄ etapu ogólnopolskiego  XLV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B.

Zawody ogólnopolskie rozegrane zostały w dniach 31 maja - 02 czerwca 2019 r. w Koszalinie.
Podczas trzydniowych zmagań uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa patentowego, wykazać się wiedzą z zakresu historii wynalazczości oraz praktycznego zastosowania przepisów prawa patentowego.

Tomek  wchodził w skład  3 osobowej drużyny reprezentującej okręg opolski razem z 2 uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy również zostali finalistami.
Tytuł finalisty oznacza, że uczniowie są zwolnieni z części pisemnych poszczególnych kwalifikacji w swoich zawodach i otrzymują z egzaminu 100% punktów.

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do uczestnictwa w olimpiadzie!

 

 

Czytaj więcej: Tomasz Niederfeld Finalistą Olimpiady

Początek strony