HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu   

  

Lp.

Klasa

Zawód

podstawa programowa

Ilość uczniów

Liczba tygodni praktyki zawodowej

Przewidywany termin praktyk

1

III TA

Technik technologii chemicznej

311603

30

4

04-29.03.2019

2

III TB

Technik hotelarstwa

422402

21

4

08.10-02.11.2018

           

3

III TC

Technik organizacji reklamy

333906

12

4

23.04-17.05.2019

4

III TC

Technik fotografii i multimediów

343105

12

4

23.04-17.05.2019

Początek strony