HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu    

 
 
  Klasa
Zawód
podstawa programowa
Ilość uczniów
Liczba tygodni
praktyki zawodowej
Przewidywany termin praktyk
 1 III TA
Technik
technologii chemicznej
311603
10 4 17.04 - 12.05.2017 r.
2 III TA
Fototechnik
333403
13 4 17.04 - 12.05.2017 r.
3 III TB
Technik organizacji reklamy
333906
13 4 03.04 - 28.04.2017 r.
5 III TB
Technik ekonomista
333403
9 4 03.04 - 28.04.2017 r.
6 III TB
Technik hotelarstwa
422402
14 4 03.10 - 28.10.2016 r.
7 II TB
Technik spedytor
333108
11 4 03.10 - 28.10.2016 r.
Początek strony