Zdawalność egzaminu zawodowego ( liczba dyplomów )  w roku szkolnym 2018/2019 – absolwenci

 

Zawód

Uczniowie przystępujący

Uczniowie, którzy zdali

Procent zdawalności

Technik technologii chemicznej

15

14

93,3%

Technik hotelarstwa

27

24

89%

Technik spedytor

7

6

86%

Technik organizacji reklamy

14

8

57%

Początek strony