W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczeniową NNW AVIVA.

 

 

W związku z istniejącą sytuacją zachęcamy do zawierania ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko ONLINE

 

Kliknij, aby przejść do formularza elektronicznego

 

 

 

Początek strony