19 października 2016 roku odbyły sie wybory do nowej Rady Rodziców, w skład ktorej weszli:

1.Przewodniczący - p. Grzegorz Garbas

2. Zastępca przewodniczącego - p. Joanna Krych

3. Księgowa - p. Barbara Sofińska

4. Sekretarz - p. Aneta Lehnert

 

Szanowni Rodzice!

Samorząd Uczniowski, pragnie poinformować Państwa o inicjatywach, które zostały do tej pory podjęte przez nas w szkole i tych, które planujemy w najbliższym czasie zrealizować.

W zeszłym roku szkolnym do użytku młodzieży została oddana kawiarenka 
z automatami na ciepłe napoje i przekąski oraz częściowo „Kącik relaksu”, który uczniowie wykonali własnoręcznie ze środków pozyskanych od rodziców. Ponadto dzięki naszej petycji do Miejskiego Zakładu Komunikacji otrzymaliśmy zapewnienie o zbudowaniu nowych wiat przystankowych przy szkole i naprzeciwko, do końca 2017 roku. Zorganizowaliśmy wiele imprez, m.in. „Dzień kina polskiego”, Otrzęsiny klas pierwszych”, „Dzień Dziecka”.

W bieżącym roku szkolnym:

 • Przeprowadzono „Giełdę używanych podręczników”;
 • wykonane zostały zdjęcia klasowe;
 • odbyły się „Otrzęsiny klas pierwszych”;
 • zorganizowano obchody „Dnia Edukacji Narodowej” – przygotowaliśmy laurkę z życzeniami w kształcie serca, z przyklejonymi małymi sercami, na których podpisali się uczniowie poszczególnych klas;
 • miały miejsce:
 • - wybory przewodniczącego SU i referendum w sprawie uchwalenia nowego regulaminu SU;
 • - wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta;
 • wystosowano petycję:
 • - do Miejskiego Zakładu Komunikacji o włączenie do obiegu linii autobusowej nr 5 i 15 wyłącznie autobusów klasy MAXI i wyżej;
 • - do Dyrektora szkoły o zwiększenie ilości ławek na szkolnych korytarzach i uruchomienie szatni, bądź zakup szafek;
 • - do Dyrektora o skrócenie lekcji w dn. 31.10.2017 i 02.11.2017;
 • kontynuujemy działanie „Dni bez śniadania” – każda klasa w wyznaczonym terminie serwuje śniadania całej społeczności naszej szkoły (uzyskany dochód, odejmując koszty produktów, przechodzi na działalność SU);
 • przystąpiono do:
 • - projektu „Szkoła Demokracji” realizowanego przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • - konkursu EKOKONKURS -  zbiórka zużytych telefonów komórkowych;
 • zorganizowano zbiórkę karmy dla zwierząt ze schronisk;
 • razem z grupą Wolontariatu szkolnego w ramach obchodów dnia św. Marcina, organizujemy zbiórkę środków chemicznych, spożywczych, odzieży itd. dla Domu Samotnej Matki i Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka ze Strzelec Opolskich.

Kochani Rodzice pomysłów i planów na dalsze działania mamy mnóstwo.                             Jednak bez Waszego wsparcia nie poradzimy sobie. Prosimy pomóżcie nam:

 • Dokończyć „Kącik relaksu” - potrzebujemy jeszcze ok. 10 palet i 15 drewnianych skrzynek, farby, materiały na poduszki, itd. – wszystko wykonamy własnoręcznie;
 • Zorganizować XV Sławięcickie Spotkanie Adwentowe - gdyż dochód, przeznaczony zostanie na urządzenie kącika relaksu oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - prosimy o upieczenie ciast, pomoc w zrobieniu ozdób świątecznych, pomoc w zebraniu przedmiotów na loterię fantową, pomoc w pozyskaniu sponsorów.
 • v Wyremontować „mini pokój relaksu” na parterze – wymaga wymiany posadzki, pomalowania ścian i wyposażenia;
 • v Rozwiązać sprawę szatni, bądź szafek na ubrania – potrzebne wsparcie finansowe, na zakup szafek.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców

zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na „Komitet Rodzicielski”.

Składka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40 zł.

Płatności można dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 51 1240 1659 1111 0000 2600 4343

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

Dodatkowe pieniądze można również przekazywać na Komitet Rodzicielski z dopiskiem: 
 na działalność Samorządu Uczniowskiego (loteria fantowa, kącik relaksu, 
szafki na ubrania itd.)

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do Waszych dzieci w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę możliwości na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Z poważaniem

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
Bartosz Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. M. Reja 
mgr Adam Kania

Początek strony