SZANOWNI RODZICE!

Samorząd Uczniowski, pragnie poinformować Państwa o inicjatywach, które zostały do tej pory podjęte przez nas w szkole i tych, które planujemy w najbliższym czasie zrealizować.

W zeszłym roku szkolnym do użytku zostały oddane dwa miejsca: Kącik Relaksu na II piętrze i sala „SiestaRej” na parterze. Dzięki zaangażowaniu nas uczniów i naszych rodziców oraz Dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły udało nam się te działania dokończyć.

Ponadto zorganizowaliśmy wiele wydarzeń mających na celu integrację całej społeczności szkolnej, między innymi: otrzęsiny klas pierwszych, akcję robienia zdjęć klasowych, które można zobaczyć przy Kąciku Relaksu, „Dzień bez śniadania”, Dzień Subkultur Młodzieżowych, oraz dwie wycieczki: 3-dniowa do Trójmiasta i jednodniowa do Krakowa.

Współpracujemy również z środowiskiem lokalnym i w tym zakresie zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Dębowej, Sławięcickie Spotkanie Adwentowe, byliśmy również z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, uświetniliśmy Dzień Kobiet i Dzień Matki przygotowany przez Związek Emerytów i Rencistów Polskich.

Od dwóch lat walczymy o nowe wiaty przystankowe przy szkole, niestety kończy się tylko na obiecankach.

Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu zdobyliśmy certyfikat „Szkoła demokracji”, z którego jesteśmy bardzo dumni.

Nowy rok szkolny – to nowe pomysły i plany na dalsze działania.

KOCHANI RODZICE!

Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie i okazaną pomoc.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego
i Rady Rodziców naszej szkoły

zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na „Komitet Rodzicielski”.

Składka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł.

Płatności można dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły
jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 51 1240 1659 1111 0000 2600 4343

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Dodatkowe pieniądze można również przekazywać na Komitet Rodzicielski z dopiskiem:
 na działalność Samorządu Uczniowskiego – np. szafki ubraniowe

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do nas w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę możliwości na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Samorząd Uczniowski