Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Pielęgnacja drzew wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego rosnących na działce 371/9 obręb Sławięcice przy ul. Sławięcickiej 79 w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

Zapytanie ofertowe Pielęgnacja drzew wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego rosnących na działce 371/9 obręb Sławięcice przy
ul. Sławięcickiej 
79 w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

02.08.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.07.2023
Informacja o złożonych ofertach

 
 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Pielęgnacja drzew wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego rosnących na działce 371/9 obręb Sławięcice przy ul. Sławięcickiej 79 w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023
 
integralna część zapytania ofertowego:
 
formularz oferty
* druk nr 1_oświadczenie

 
materiał do przygotowania oferty:
 
* zał_nr 1_ IPU_pielegnacja
* zał_nr 2_zestawienie drzew
* mapa
* pozwolenie konserwatora zabytków 582/N/2023
* decyzja  nr 589/N/2023
* karty dendrologiczne 49 drzew - w zakresie oceny i statyki drzew
* numeracja drzew 2
* numeracja drzew 1
10 lipca 2023
Czytaj więcej o: Pielęgnacja drzew wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego rosnących na działce 371/9 obręb Sławięcice przy ul. Sławięcickiej 79 w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

Wykonanie kart dendrologicznych na działce 371/9 dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023

24.04.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - inf.o.wyb.naj.oferty-2023-sig.pdf

06.04.2023

W związku z błędnym wykazem drzew umieszczonym w zapytaniu ofertowym z dnia 05.04.2023 r.  Zamawiający przesyła poprawione zestawienia i pozostałe załączniki z aktualnym wykazem drzew.

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na: Wykonanie kart dendrologicznych na działce 371/9 dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023

Wykonanie kart dendrologicznych na działce 371/9 dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023

Status zamówienia: Rozstrzygnięte

5 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Wykonanie kart dendrologicznych na działce 371/9 dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023

Dostawa stacji komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023 - II postępowanie

20.04.2023r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - inf.o.wyb.naj.oferty (14)-sig.pdf

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza do składania
ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
na:

Dostawa stacji komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023 - II postępowanie

STATUS ZAMÓWIENIA: ROZSTRZYGNIĘTE

5 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Dostawa stacji komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2023 - II postępowanie